VierasluvatKoskenkylän Riistapojat Ry myy vieraslupia jäsentensä vieraille pienriistan ja hirven metsästykseen. Vierasluvan suuruus 15€/vrk. Metsästyksessä seuran jäsenen tulee olla aktiivisesti läsnä metsästyksen aikana. Maksun suorittaminen tulee pystyä todistamaan kysyttäessä.


Pienpetojenmetsästys on seuran jäsenen mukana olevalle vieraalle maksuton.


Vieraslupa maksetaan suoraan Koskenkylän Riistapoikien tilille ennen metsästyksen aloittamista. Alla tiedot:

Saaja: Koskenkylän Riistapojat Ry

Tilinumero: FI2954650920039671

Viestiin: Päivämäärä/päivämäärät, vieraan nimi, metsästysseuran jäsenen nimi


Metsästysalueenkartta 2020