Tietosuoja-asetus(GDPR) -seloste

Tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyvä tiedote Koskenkylän Riistapojat Ry:n jäsenille ja maanomistajille:

Metsästysseura käyttää toimintaansa varten kerättyjä henkilötietoja normaalin seuratoiminnan puitteissa ja vain siihen tarkoitukseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille toimijoille kuin siinä laajuudessa kuin se toiminnan järjestämisen puitteissa on välttämätöntä (esim. riistanhoitoyhdistykselle ilmoitettavat tiedot). Tämä tarkoittaa sitä että jäsen- tai maanvuokraajatietoja ei luovuteta esimerkiksi kaupallisiin tarkoituksiin kuten suoramarkkinointiin tai muille kolmansille tahoille.